فرماندار رشت در ادامه بازدیدهای میدانی از اراضی شالیزاری شهرستان که با هدف رفع موانع به خصوص مدیریت منابع آبی صورت می پذیرد، با حضور در میان جمعی از کشاورزان، از اراضی شالیزاری روستای کفترود بازدید به عمل آورد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، دکتر حمیدرضا امام پناهی در بازدید از اراضی شالیزاری کفترود از توابع دهستان پیربازار بخش مرکزی که با همراهی معاونین خود صورت پذیرفت، مدیریت منابع موجود را لازمه عبور موفق از بحران ها دانسته و اظهار داشت: با توجه به بحران کم آبی، مدیریت صحیح، استفاده برنامه ریزی شده و به موقع از منابع موجود به خصوص آب ذخیره شده سد سفیدرود، از اهمیت بالایی برخوردار است.

 وی در ادامه در هماهنگی با آب منطقه‌ای خواستار رهاسازی زودتر از موعد بخشی از آب سد سفیدرود و هدایت به سمت اراضی شالیزاری مواجه با کم آبی گردید.

 همچنین در پی مطالبات مطرح شده مردمی در میز خدمت پیربازار و تشکیل کارگروه ویژه آرد و نان که با هدف بررسی تخلفات واحدهای نانوایی و رفع کمبود آرد مورد نیاز صورت پذیرفت، فرمانده رشت با حضور در واحدهای نانوایی دهستان پیربازار، ضمن حضور در بین مردم و اطلاع از نظرات آنان، در جریان چگونگی اجرای تصمیمات اتخاذشده، رفع موانع و وضعیت کنونی آرد و نان پیربازار قرار گرفت.