شریعتمداری با بیان اینکه ایجاد نارضایتی در جامعه و گسست اجتماعی هدف دشمنان از تهدید اقتصادی است ، افزود: در شرایط کنونی که نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی با ابزارهای گوناگون و تهدید اقتصادی در صدد فشار است بیشترین هدف دشمنان ضربه زدن به طبقه متوسط و محروم جامعه ما است.

به خبرنگار  ندای گیلان از لنگرود،《محمد شریعتمداری》 در سفر به استان گیلان در همایش خانه کارگر که امروز( پنج شنبه_۲۳ آبان) در چمخاله برگزار شد، گفت: تشکیل این جلسه باشکوه با حضور اعضای خانه کارگر که نمایندگانی باارزش و مستحکم هستند برگزار شده که جامعه کارگری ایران به عنوان ستون فقرات تولید کشور محسوب می شوند‌.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تسلیت شهدای راه خدمت دکتر نوربخش و تاج الدین، افزود: جامعه کارگری در بین مجموعه اقشار مختلف جامعه ایرانی یکی از مهم ترین سرمایه های اجتماعی کشور است و مکان های مناسبی با نام شهدای راه خدمت ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به نقش کارگران در پیروزی انقلاب اسلامی ایران از حیات جمهوری اسلامی تا امروز که همواره همراه نظام بودند، تصریح کرد: این جامعه همراه و همگام نظام بوده است و در حوزه اداره امور اجتماعی کشور هم نقش موثری در انسجام و یکپارچگی دارند.

شریعتمداری با بیان اینکه ایجاد نارضایتی در جامعه و گسست اجتماعی هدف دشمنان از تهدید اقتصادی است ، افزود: در شرایط کنونی که نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی با ابزارهای گوناگون و تهدید اقتصادی در صدد فشار است بیشترین هدف دشمنان ضربه زدن به طبقه متوسط و محروم جامعه ما است.

وی با اشاره به پایش و رصد کردن واحدهای تولیدی در کشور و ۴۵۰ هزار کارگاه های مختلف تولیدی ثبت شده در مجموعه صنفی کشور، افزود: ۱۲۸۱ واحد در مجموعه اقتصادی کشور رقم شکننده ای است و در استان گیلان ۳۶۰ واحد تولیدی در طی این دوران به چرخه تولید برگشتند و همراهی نظام جامعه کارگری مهم ترین عامل این بازگشت است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر رسیدگی به جامعه کارگری در عرصه های گوناگون، اذعان کرد: در شورای دولت و جامعه کارگری و جامعه کارفرمایی، به دنبال افزایش حداقل دستمزد و دفاع از حقوق کارگران هستیم.

وی حمایت از بانک رفاه کارگران در کنار سازمان تامین اجتماعی را به عنوان آخرین اقدام مجلس قدردانی کرد و افزود: نام خانه کارگر مورد توجه جامعه کارگری است رفاه و یکپارچگی برای جامعه کارگری مورد توجه است و ارتباط با بقیه بخش ها را برقرار و از همه افکار و اندیشه ها برای هدف واحد که جامعه کارگری به عنوان ستون فقرات تولید است حمایت می کنند.