رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با تاکید بر لزوم راه اندازی جاده ریلی نوستراک گفت: این یک خواست جهانی و بین المللی است و از نظر منطق، عقل و دانش نیز با مشاهده نقشه جغرافیایی کاملاً مشخص است که با راه اندازی مسیر ریلی نوستراک فاصله خیلی از کشورها به مقصد، از مسیری که فعلاً مورد استفاده قرار می گیرد، کوتاهتر می شود.

به گزارش ندای گیلان،کیوان محمدی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان در یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی که بصورت فوق العاده برگزار شد در مورد سرمایه گذاری شرکت خارجی در استان گفت: این شرکت سرمایه گذاری خارجی پیشنهاد داده به صورت تهاتر در چهار حوزه از جمله ساخت راه آهن رشت-انزلی، ساخت بیمارستان، پتروشیمی گیلان و پروژه های زیرساختی با ما همکاری داشته باشد.

وی با اشاره به لزوم راه اندازی جاده ریلی نوستراک ادامه داد: این یک خواست جهانی و بین المللی است و از نظر منطق، عقل و دانش نیز با مشاهده نقشه جغرافیایی کاملاً مشخص است که با راه اندازی مسیر ریلی نوستراک فاصله خیلی از کشورها به مقصد، از مسیری که فعلاً مورد استفاده قرار می گیرد، کوتاهتر می شود.

وی با تاکید براینکه اگر راه آهن رشت-قزوین به آستارا وصل نشود هیچ توجیهی ندارد، افزود: بنابراین با توجه به اعلام آمادگی شرکت سرمایه گذاری خارجی، ما باید با جدیت پیگیر انجام این کار باشیم تا از این طریق جایگاه کشور و استان را در عرصه بین المللی مستحکم تر نمائیم.

وی در این خصوص اشاره افزود: دنیا دنبال این راه است و گیلان باید از این فرصت به نحو احسن استفاده کند.