شرکت برق منطقه ای گیلان با 7 مشترک صنعتی خود تفاهم نامه همکاری به میزان 86 مگاوات منعقد کرد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،سهیل طاهری مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درآمد شرکت برق منطقه ای گیلان گفت: با توجه به فرارسیدن فصل گرما و لزوم رعایت مدیریت بهینه مصرف انرژی و همچنین اهمیت اجرای برنامه های پاسخگویی بار شامل طرح ذخیره عملیاتی، کاهش بار برنامه ریزی شده در ساعات اوج بار و مدیریت مصرف ، شرکت برق منطقه ای گیلان در حال حاضر با مشترکین صنعتی خود، تفاهم نامه همکاری به میزان ۸۶ مگاوات جهت گذر موفق از پیک بار تابستان پیش رو منعقد نموده است.
وی افزود: شرکت برق منطقه ای گیلان دارای ۷ مشترک صنعتی شامل؛ شرکت سیمان خزر، مجتمع فولاد گیلان، صنایع سیمان گیلان سبز، مجتمع فولاد خزر، شرکت روکش آریا پویا (پارکو)، مجتمع ذوب آهن درفک شمال و فیبر وینا می باشد.
گفتنی است که قدرت قراردادی ۷ مشترک صنعتی شرکت برق منطقه ای گیلان، ۱۹۹ مگاوات می باشد.