سیدناصرالدین حزنی به عنوان مسئول کمیته فرهنگیان شورای هماهنگی ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در گیلان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در گیلان، با صدور حکمی از سوی محمد دوستار(مسئول شورای هماهنگی ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در گیلان)، سیدناصرالدین حزنی به عنوان مسئول کمیته فرهنگیان شورای هماهنگی ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در گیلان منصوب شد.