طی احکامی جداگانه از سوی اکبر نیازی سرپرست سازمان، دو انتصاب جدید برای عنوان های شغلی سرپرست معاونت بندری و حوزه خزر و سرپرست مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات صورت گرفت.

به گزارش ندای گیلان از بندرانزلی،طی احکامی جداگانه از سوی اکبر نیازی سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی، دو انتصاب جدید ابلاغ شد.

بر این اساس سید جواد موسویان به عنوان «سرپرست معاونت بندری و حوزه خزر» و جواد نوروزی نیز با حفظ سمت به عنوان «سرپرست مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات» سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شدند.

گفتنی است، پیش از این امین افقی از مدیران باسابقه و بومی انزلی، معاونت بندری و حوزه خزر این سازمان را برعهده داشت.

موسویان نیز پیش از این مدیر ارتباط با حوزه اوراسیا در معاونت بندری بوده است.