مدیر کل شیلات گیلان با اشاره به صید بیش از پنج هزار و ۵۵ تن کیلکا از دریای خزر، گفت: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش داشته‌ایم.

به گزارش ندای گیلان از رشت، عظیم مدبری با اشاره به صید بیش از پنج هزار و ۵۵ تن کیلکا از ابتدای فصل صید تاکنون از دریای خزر، اظهار کرد: این مقدار کیلکا توسط ۲۵۴ صیاد صید شده است.

وی با بیان اینکه این مقدار در مقایسه با سال گذشته افزایش حدود ۱۱ درصدی داشته است، گفت: شرایط اقلیمی مناسب، افزایش تعداد شب‌های دریاروی و افزایش میزان صید در هر شب دریاروی برای هر شناور صیادی از مهم‌ترین دلایل افزایش میزان صید بوده است.

مدیر کل شیلات گیلان با اشاره به اینکه ارزش ریالی این میزان کیلکای صید شده بیش از ۲۹۰ میلیارد ریال است، افزود: با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و تلاش صیادان تا پایان سال جاری به مقدار پیش بینی شده هفت هزار و ۵۰۰ تن برسیم.