مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از اول مرداد اعمال می شود.

ندای گیلان:با مصوبه چهارشنبه گذشته مبنی بر واگذاری ۳۲هزار میلیارد سهام شرکت های دولتی به سازمان تامین اجتماعی که شرط دولت نیز اجرای پروژه همسان سازی بازنشستگان تامین اجتماعی توسط این سازمان بود، رقمی بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان به حقوق ماهانه بازنشستگان اضافه می شود. در پی این خبر، در همان چهارشنبه نیز سالاری مدیر عامل تامین اجتماعی از صدور احکام این افزایش حقوق طی ۳۰تا ۴۰ روز آینده خبر داد. در شرایطی که پیش بینی می شد، این افزایش حقوق احتمالا از شهریور اجرایی می شود، اما در تازه ترین اعلام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی این افزایش حقوق از ابتدای مرداد در فیش حقوق بازنشستگان اعمال خواهد شد. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از اول مرداد اعمال می شود.

 

سالاری روز پنج شنبه درباره زمان اجرا گفت: تصمیم نخست ما این بود که این موضوع را از اول شهریور اجرا کنیم اما در جلسه ای که داشتیم مقرر شد از اول مرداد اعمال شود. مهر همچنین نوشت: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، با اشاره به این که بازنشستگان این سازمان حدود ۵/۳ میلیون نفر هستندگفت: با اجرایی شدن این موضوع، حقوق ماهانه مستمری بگیران این سازمان از ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان اضافه خواهد شد. طبق گفته سالاری، متناسب سازی به این مفهوم است که غیر از افزایش سنواتی که در ابتدای سال داشتیم و در خرداد اعمال کردیم،متناسب با میزان دریافتی فعلی افراد بازنشسته و سنوات خدمت شان افزایش دوباره حقوق داشته باشیم.