رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان گفت: میزان اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان در سال 1401 معادل 2610 میلیارد تومان است که 2596 میلیارد تومان از منابع عمومی و 14 میلیارد تومان از منابع اختصاصی تامین اعتبار خواهند شد.

به گزارش ندای گیلان،شراره کاوسی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت تخصیص اعتبارات سال ۱۴۰۰ و خلاصه ای از بودجه سال ۱۴۰۱ ، گفت: تخصیص ۱۲ ماهه اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استان در سال ۱۴۰۰،  ۱۸۰۷ میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم اعتبار مصوب یعنی ۱۸۳۱ میلیارد تومان، تقریبا تخصیص ۹۸٫۶ درصدی را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه سال ۱۴۰۰ به لحاظ بودجه ای نسبت به سال های اخیر، سال بسیار خوبی بوده است، گفت: در بخش اعتبارات هزینه ای در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ به لحاظ ابلاغی ۱۵۵ درصد و به لحاظ تخصیصی ۱۶۱ درصد رشد را تجربه کردیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با اعلام اینکه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان گیلان نسبت به سال ۹۹ از ۴۲ درصد به ۴۹ درصد تخصیص رسیده است، گفت: در سال ۱۴۰۰ رشد اعتبار تملک  ۱۱۳  و رشد تخصیص ۱۴۶ درصد بوده است، همچنین سایر اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از جمله سه درصد در آمد حاصل از صادرات نفت و گاز طبیعی، ۱۳ درصد تخصیص اعتبار در سال ۹۹ به ۲۲ درصد تخصیص اعتبار در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه گیلان با بیان اینکه از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ، ۴۲۰ میلیارد ریال به استان گیلان جهت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام با تخصیص معادل ۱۰۰ درصد ابلاغ شده است، گفت: تخصیص اعتبار از محل سفر ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰، تقریباً معادل ۱۰۰۰ میلیارد تومان ابلاغ شده است.

وی در مورد اعتبارات عمرانی استان گیلان در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز گفت: میزان اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان در سال ۱۴۰۱ معادل ۲۶۱۰ میلیارد تومان است که ۲۵۹۶ میلیارد تومان از منابع عمومی و ۱۴ میلیارد تومان از منابع اختصاصی تامین اعتبار خواهند شد. همچنین اعتبارات هزینه ای استان گیلان نیز در بودجه سال ۱۴۰۱ ، رقم ۱۰۵۳۷ میلیارد ریال برآورد شده است که نشان دهنده سهم ۳٫۸ درصدی استان از کل کشور است.