بررسي هاي آماري نشان مي دهد طي دولت سيزدهم در گيلان با مديريت مناسب در بخش كشاورزي، ضمن صرفه جويي ۲۰ درصدي در مصرف آب، توليدات زراعي استان ۱۰ درصد افزايش پيدا كرده است.

به گزارش ندای گيلان، قرارگيري استان گيلان بين رشته‌كوه‌هاي البرز و درياي خزر باعث شده تا اين استان داراي آب‌وهواي مرطوب و معتدل باشد. علاوه بر اين زمستان‌هاي اين استان به جز در نواحي مرتفع معتدل است.

در استان گيلان ۵۴ رود دائمي جريان دارد كه تأمين‌كننده بخش بزرگي از آب شرب و كشاورزي استان به شمار مي‌آيند .در ساليان گذشته استان گيلان علاوه بر تأمين حدود ۳ درصدي غذاي ايرانيان توانسته است بخشي از محصولات توليدي خود را از مبادي صادراتي موجود در اين استان، به ساير كشورها نيز صادر كند.اين درحالي است كه در برخي از محصولات مانند برنج،مرغ و… گيلان نقش قابل توجهي را در توليدات كشاورزي ايران دارد و به عنوان مثال ۳۰ درصد برنج و ۲۰ درصد مرغ كشور در اين استان توليد مي شود.

با روي كار آمدن دولت سيزدهم و تاكيد رئيس جمهور محترم بر افزايش توليد محصولات كشاورزي و لزوم خودكفايي در محصولات راهبردي كشاورزي و كالاهاي اساسي،حمايت هرچه بيشتر از بخش مولد كشاورزي و رسيدن به امنيت در دستور كار قرار گرفت.دولت در يك سال اخير با حمايت از كشاورزان در زمينه‌هاي مختلف از جمله افزايش نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي، كشت قراردادي و… به‌دنبال رسيدن به اين هدف است.

بررسي وضعيت شاخص‌ها در بخش كشاورزي نشان مي‌دهد كه توليدات استان در محصولات استراتژيك و مهم روند افزايشي را دنبال مي كند.

توليد گوشت قرمز استان در مردادماه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۹ هزار تن بوده كه اين مقدار در مرداد ۱۴۰۱ با رشد ۲ درصدي به ۳۰ هزارتن رسيده است.

توليد شيرخام از ۳۰۸ هزارتن در مرداد ۱۴۰۰ به بيش از ۳۲۰هزارتن در مرداد سال ۱۴۰۱، رسيده كه بيانگر رشد ۴ درصدي است.همچنين، طي توليد عسل با مقدار ۴,۹۰ هزار تن و توليد پيله تر با ۵۷۰هزارتن نسب به مدت مشابه، افزايش يافته است.

توليد محصولات زراعي نيز، از ۱,۵۰ميليون تن به ۱.۶۵ ميليون تن در مرداد سال ۱۴۰۱ رسيده كه ۱۰درصد افزايش و طي يكسال گذشته بيش از ۴۲ هكتار گلخانه جديد احداث شده كه ۵ درصد افزايش داشته است.

همچنين،راندمان آبياري طي اين يكسال ۱۹,۵ درصد افزايش داشته است و بيش از ۲۰ درصد در مصرف آب كشاورزي استان صرفه جويي شده است.

حمايت از كشاورزان در زمينه‌هاي مختلفي همچون افزايش نرخ خريد تضميني محصولات،برنامه احياء و بازسازي اراضي كشاورزي،آموزش ،توانمندسازي عاملين زنجيره ارزش بخش  كشاورزي استان بيش از ۳۶هزار نفر روز،نوسازي و تجهيز ۲۴  مركز كشاورزي و…  از جمله دستاوردهاي دولت سيزدهم در بخش كشاورزي استان گيلان است.

  • نویسنده : الیاس بشری