سرپرست بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ارتقا جایگاه حوزه بهداشت را، نیازمند تلاش بیش از پیش عنوان کرد.

به گزارش ندای گیلان از رشت ، فردین مهرابیان  سرپرست بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، طی نشستی با مدیران شبکه های بهداشتی درمانی دانشگاه، با بیان اینکه یکی از اثرگذارترین افراد یک جامعه، افراد حوزه بهداشت و درمان آن جامعه هستند، کار و تفکر در حوزه بهداشت را تیمی ذکر کرد.
وی ضمن تقدیر از زحمات معاونان پیشین بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، تلاش بیش از پیش همگان را در خصوص ارتقا شاخص های بهداشتی و  سلامت جامعه، خواستار شد .
مهرابیان بهداشت را پیشانی استان عنوان کرد و افزود: اما حوزه بهداشت هنوز ناشناخته است. بی شک برای رفع مسایل و مشکلات پیش رو، باید دنبال راه حل بود و هر مشکلی را با راه حل مناسب، مرتفع کرد.
سرپرست بهداشتی دانشگاه  در ادامه مهارت فنی، انسانی، ادراکی، توانایی مهارت ارتباطی، نظم و آراستگی در محیط کارو پرسنل، تعامل دو سویه، ورود و خروج به موقع، پاسخگو بودن و مداخله ی مدیران شبکه ها، پایش های منظم و هدفمند، توجه به سلامت مادران پر خطر، تقویت خط نجات مادر، جانشین پروری ، مدیریت زمان و برگزاری جلسات منظم با حضور مدیران و معاونان شبکه ها ی بهداشت درمانی معاونت بهداشتی دانشگاه را خواستار شد.
وی همچنین تقویت نظام ارجاع الکترونیک و پس خوراندهای آن را مهم دانست و یادآور شد: قطعا ارتقا جایگاه حوزه بهداشت، نیازمند تلاش بیش از پیش همگان است. علی رغم تلاش هایی که در حوزه های بهداشت محیط ، بیماری ها و حوزه بهداشت دهان و دندان صورت گرفته، اما این  حوزه ها نیازمند یک بازنگری بوده  باید، ارتقا یابند.
مهرابیان در پایان با تاکید بر اینکه در حوزه بهداشت باید بحث هزینه اثربخشی هم مورد توجه قرار گیرد، گفت: نظارت بر شاخص ها ی فرایندی، لازم و ضروری است اما در کنار آنها باید شاخص های پیامدی را هم مدنظر قرار داد.

در ادامه ضمن ارایه مطالبی جامعی در خصوص اصول برنامه ریزی جهت بهبود عملکرد و ارتقا شاخص ها، وضعیت و مسایل مالی، بودجه و اعتبارات معاونت بهداشتی از سوی معاونان فنی و اجرایی معاونت بهداشتی دانشگاه و ارایه  برنامه های در دست اقدام و انتظارات مدیران گروه های ستادی معاونت بهداشتی دانشگاه، مدیران شبکه های بهداشتی درمانی شهرستان ها خلاصه ای از عملکرد و مشکلات موجود را بیان کردند.