فرماندار رشت در نشست با سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی توزیع عادلانه امکانات خدمات درمانی را بسیار حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت و توانمندی ها، باید ارائه خدمات درمانی از حالت متمرکز خارج شود.

به گزارش ندای گیلان،مهندس علی فتح اللهی در نشست با سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان با بیان اینکه تامین اجتماعی مجموعه ای است که تصمیمات و اقدامات آن، جمعیت کثیری از جامعه را تحت تاثیر خود قرار می دهد، افزود: مردم نیازمند امنیت روحی و روانی هستند و نقش تامین اجتماعی در تحقق این مهم، بسیار تاثیرگذار است.
وی با اشاره به اهمیت اقدامات تامین اجتماعی در حوزه های مختلف بیمه بازنشستگی و درمان، گفت: کوچکترین حرکت مثبت در حوزه تامین اجتماعی در زندگی جامعه هدف تاثیرگذار است.
فرماندار رشت توزیع عادلانه امکانات خدمات درمانی را بسیار حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت و توانمندی ها، باید ارائه خدمات درمانی از حالت متمرکز خارج شود.
دکتر رضا قنبرپور سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان نیز در این نشست با بیان اینکه بیمارستان رسول اکرم(ص) به عنوان تنها بیماستان تامین اجتماعی در استان گیلان محسوب می شود، افزود: در همین راستا در نظر داریم بخش تصادفات، تروما و قلب را نیز در این بیمارستان راه اندازی نماییم.