با پیگیری نماینده شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی دو دستگاه آمبولانس بنز جهت استفاده در پایگاه اورژانس جاده ای این شهرستان از طریق وزارت بهداشت و درمان اختصاص یافت.

به گزارش ندای گیلان،با پیگیری دکتر محمدصادق حسنی نماینده شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی دو دستگاه آمبولانس بنز جهت استفاده در پایگاه اورژانس جاده ای این شهرستان از طریق وزارت بهداشت و درمان اختصاص یافت.
لازم به ذکر است با توجه به حجم بالای مسافران و همچنین مردم اقصی نقاط استان گیلان در محورهای ترددی شهرستان رشت و تصادفاتی که در این مسیرها به وقع می پیوسته و به دلیل کمبود آمبولانس به فوت می انجامید این اقدام و پیگیری حسنی جوریابی مورد توجه مردم شهرستان رشت قرار گرفته است.