معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان رشت با اشاره به اهمیت توانمندسازی اقتصادی خانواده‌ها، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون مبلغ ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در قالب تسهیلات مشاغل خانگی به ۱۱۶ نفر از واجدین شرایط پرداخت شده است.

به گزارش ندای گیلان از رشت،زهرا میراعلمی در جلسه کارگروه اشتغال فرمانداری رشت با تاکید بر حمایت از ایجاد مشاغل خانگی در جهت کمک به سبد اقتصادی خانوار و دوام کانون خانواده ها، اظهار داشت: با توجه به پایان مهلت ثبت‌نام استفاده از تسهیلات اشتغال خانگی در آخر بهمن ماه امسال، بانک‌های عامل نسبت به تعیین تکلیف پرونده های باقیمانده اقدام کنند.

 وی با اشاره بر پرداخت ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات ایجاد اشتغال خانگی در قالب اعتبارات استانی با بررسی آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا و تحصیلات ایجاد مشاغل خانگی توسط کمیته امداد و بهزیستی شهرستان رشت، افزود: ذیل بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از ابتدای سال جاری تاکنون از مجموع ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار تصویبی بهزیستی، مبلغ ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و از مجموع ۷۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص داده شده به کمیته امداد بیش از ۴۰ میلیارد تومان جذب و برای کمک به صاحبان مشاغل و ایجاد اشتغال خانگی به حساب متقاضیان واجد شرایط واریز گردیده است.