دادستان خمام با ابراز نارضایتی از اتلاف بیت‌المال، گفت: افراد مذکور ضمن ارائه توضیحات خود، موظف به بازسازی آسفالت در اسرع وقت شده و درصورت عدم رسیدگی عواقب حقوقی متوجه خاطیان خواهد بود.

به گزارش ندای گیلان از خمام، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خمام از احضار پیمانکار و ناظر پروژه آسفالت بلوار جدید این‌شهر خبر داده و گفت: ورود به این‌مساله به‌منظور بررسی جوانب موضوع و از حیث احقاق حقوق عامه صورت گرفته است.

حامد اصیلی با ابراز نارضایتی از اتلاف بیت‌المال، ادامه داد: افراد مذکور ضمن ارائه توضیحات خود، موظف به بازسازی آسفالت در اسرع وقت شده و درصورت عدم رسیدگی عواقب حقوقی متوجه خاطیان خواهد بود.

خرابی اخیر روکش آسفالت بلوار جدید شهر خمام در مدت‌زمان کمتر از یک‌هفته انتقادهایی‌را نسبت به نبود نظارت بر کیفیت آسفالت و هدر رفتن بیت‌المال به‌همراه داشت.