رییس شورای شهر با اشاره به برخی بی مهری ها نسبت به رشت در جلب برخی موافقت ها در اجرای پروژه هایی همچون تراموا گفت: تلاش ها برای گرفتن حق شهر نیز با جدیت دنبال می شود.

به گزارش ندای گیلان،رییس شورای شهر رشت ، در مورد طرح تراموا گفت: هنوز موافقت این طرح از شورای ترافیک دریافت نشده است.

اسماعیل حاجی پور همچنین از احداث رو گذر در میدان نیروی دریایی خبرداد و افزود: اجرای طرح ژ۵ نیز در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: طرح های اجرایی برای نجات شهر از ترافیک با جدیت دنبال می شود.

رییس شورای شهر با اشاره به برخی بی مهری ها نسبت به رشت در جلب برخی موافقت ها در اجرای پروژه هایی همچون تراموا گفت: تلاش ها برای گرفتن حق شهر نیز با جدیت دنبال می شود.

این مقام مسئول افزود: این ‌مهم جز در سایه مودت و همکاری امکان پذیر نخواهد بود.

احداث رو گذر در میدان نیروی دریایی