عضو شورای اسلامی شهر شفت گفت: اثبات می کنم بعضی از اعضای شورای این شهر بی عرضه هستند.

 به گزارش نداي گيلان : رضا راد از افشاگری بی سابقه بر علیه شورای اسلامی شهر شفت و شهرداری شفت خبر داد .

وی با بیان اینکه اسنادی از کم کاری بر علیه شورای اسلامی و شهرداری دارد افزود :برای اثبات بی عرضه بودن بعضی از اعضا باید چنین کاری را بکنم.
عصو شورای اسلامی شهر شفت با بیان اینکه مردم این شهر باید واقعیت ها را بداند تصریح کرد:من نماینده مردم این شهرم و تا الان سعی کردم جلو برخی کار ها را بگیرم اما  احساس می کنم  از من هم به تنهایی کاری بیرون نمیاد جز با مردم صحبت کنم حداقل این موضوع را  با مردم شفت در میان بگذارم .
راد ادامه داد: هیچ خدمتی بالاتر از مزدم نیست و بنده هم سعی کردم با تمام قوت این کار را بکنم ولی انگار تیمی تشیکل شده تا حقوق مردم را پایمال کنند.

وی با بیان اینکه ا عضا ی شورای این حرف من را جدی بگیرند گفت از چند روز دیگر  اسنادم را  در پایگاه خبری صبح شفت که تنها زبان  گویای شهر و شهرستان شفت است  قرار می دهم تا به اطلاع مردم برساند.
راد با بیام اینکه خدمت کردن  افتخاری است که خدا نسیب هر کسی نمی کند تصریح کرد: ممکن است مشکلاتی برایم پیش بیاورند ولی  جز خدا از هیچ کس واهمه  و ترسی  ندارم./صبح شفت