رئیس سازمان برنامه و بودجه مبلغ 400 میلیارد ریال را جهت مقابله با کم آبی و خشکسالی به گیلان اختصاص داد.

به گزارش واحد روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان دکتر محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به جهت تکمیل طرحهای تامین آب برای مقابله با کم آبی و خشکسالی در استان گیلان مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار را به صورت تنخواه گردان به استان اختصاص داد.

این اعتبار در قالب اعتبارات موضوع ماده ۱۷قانون مدیریت بحران کشور در اختیار استان گیلان قرار می گیرد.