مدیرکل میراث فرهنگی گیلان از آموزش صنایع دستی به زندانیان استان خبر داد و گفت: این افراد برای قرار گرفتن در مسیر صحیح زندگی نیازمند مهارت آموزی و کسب حرفه هستند.

ندای گیلان:مدیرکل میراث فرهنگی گیلان از آموزش صنایع دستی به زندانیان استان خبر داد و گفت: این افراد برای قرار گرفتن در مسیر صحیح زندگی نیازمند مهارت آموزی و کسب حرفه هستند.

در راستای حمایت از تولیدات، معرفی امکانات و پتانسیل‌های موجود در هنر صنایع دستی استان و نیز حرفه‌آموزی زندانیان، تفاهم‌نامه همکاری یک ساله بین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گرشگری گیلان و اداره کل زندان‌های گیلان امضا شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گرشگری گیلان در تشریح این خبر اظهار کرد: بیکاری و مشکل معیشتی از عوامل مهمی است که افزایش جرم و جنایت را به دنبال دارد.

رضا علیزاده با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه طبیعی و هنری استان گیلان در زمینه کاهش معضل بیکاری، خاطرنشان کرد: فقر و فحشا، آسیب‌های فرهنگی و افزایش نزاع از نتایج بیکاری‌ست که رفع آن نیازمند همه مدیران در جهت اشتغالزایی در استان است.

وی گردشگری، صنایع دستی و فرصت‌های حاصل از آن را عامل مهمی در رونق اقتصادی استان دانست و افزود: زندانیان برای تزکیه و نیز قرارگیری در مسیر صحیح زندگی نیازمند مهارت آموزی و کسب حرفه هستند و از این حیث اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گرشگری گیلان در قالب تفاهم‌نامه‌ای اقدام به آموزش صنایع دستی در زندان‌های استان و در ادامه حمایت از مهارت آموزان می‌کند./ایلنا