معاون کل وزیر بهداشت گفت:خیلی‌ها را ما با عنوان کرونا در بیمارستان درمان میکنیم ولی چون تستشان منفی است، مثل سایر کشورها طبق پروتکل سازمان بهداشت جهانی جزء مرگ کرونایی حساب نمی‌شود و این رقم را 1.7 برابر، 1.5 برابر، 2 برابر، 2.5 برابر (بسته به استان) میکنیم

به گزارش ندای گیلان،معاون کل وزیر بهداشت در برنامه در انتهای الوند با بیان اینکه آمار اعلامی فوتی‌های ما (طبق پروتکل‌های سازمان بهداشت جهانی) بیمارانی است که تست pcr آنها مثبت است، گفت: خیلی‌ها را ما با عنوان کرونا در بیمارستان درمان می‌کنیم ولی چون تستشان منفی است، مثل سایر کشورها طبق پروتکل سازمان بهداشت جهانی جزء مرگ کرنایی حساب نمی‌شود و این رقم را ۱٫۷ برابر، ۱٫۵ برابر، ۲ برابر، ۲٫۵ برابر (بسته به استان) می‌کنیم که رقم قابل توجهی است.