طبق آیین نامه های دولت ، دستگاه های اجرایی می توانند تا نیم درصد بودجه جاری را درحوزه روابط عمومی هزینه نمایند اما چون برخلاف حوزه های دیگر مانند پژوهش این آیین نامه اختیاری است نه اجباری، متاسفانه معمولا دست روابط عمومی ها از بودجه کوتاه است

یادداشت:27 اردیبهشت به عنوان روز روابط عمومی نامگذاری شده و امسال این روز مصادف شده در روز جمعه یعنی روز تعطیل همانند حال روز این روزهای روابط عمومی ها ست.
شاید بتوان چالش های روابط عمومی ها را در چند بخش خلاصه کرد اول چالش ساختاری ، سالها از تشکیل روابط عمومی در دستگاه های اجرایی می گذرد و مدیران و مسوولین در خصوص این حوزه سخنرانی های زیادی کرده اند و همچنین همایش های زیادی در خصوص روابط عمومی برگزار شد روابط عمومی بعنوان مغز متفکر ، چشم ، گوش و ویترین سازمان معرفی شده است .
اما در حال حاضر بعد از سیاست کوچک سازی دولت ، روابط عمومی ها با چالش جدید مواجه شدند خصوصا در مجموعه وزارت کشور و استانداری ها ، آن هم تنزل جایگاه اداری در ساختار سازمانی ست . این اتفاق باعث شد در خیلی استانداری ها از جمله استانداری گیلان مدیران کل روابط عمومی عطای این پست را به لقایش ببخشند.
چالش دیگر این حوزه بودجه و اعتبارات است . طبق آیین نامه های دولت ، دستگاه های اجرایی می توانند تا نیم درصد بودجه جاری را درحوزه روابط عمومی هزینه نمایند اما چون برخلاف حوزه های دیگر مانند پژوهش این آیین نامه اختیاری است نه اجباری، متاسفانه معمولا دست روابط عمومی ها از بودجه کوتاه است و حوزه ای که نیاز به هزینه کرد و به روز بودن است همیشه چالش تامین بودجه را دارد .
آموزش نیاز مبرم در حوزه روابط عمومی است . روابط عمومی و ارتباطات یک علم است ، علم نو و در حال رشد، در همین راستا مدیران و کارشناسان روابط عمومی باید به صورت مداوم در حال یادگیری و آموزش باشند اما در این حوزه هیچ فکر اساسی و برنامه محوری وجود ندارد و اداره کل آموزش استانداری گیلان تاکنون هیچ گونه دوره ای برای روابط عمومی ها برگزار نکرده است .
افکار سنجی و پژوهش بخش پویا و موتور محرک روابط عمومی ها است که با مشکلات مطرح شده قبلی قابل حدس است که در حال حاضر کاملا تعطیل شده است شاید بتوان گفت بسیاری از نارضایتی های عمومی و مردمی از دستگاه های اجرایی به همین دلیل است که برای حل آن هیچ فکری صورت نگرفته و پژوهش و برنامه ای در این حوزه وجود ندارد .
به هر حال با شرایط سخت حاکم بر امور اجرایی کشور این روزها باید روابط عمومی ها بیشتر و بهتر و فعال تر از قبل عمل کنند .
باید به این حوزه جهت تنویر افکار عمومی و شفاف سازی فعالیت ها و مشکلات کمک شود تا دشمنان از آب گل آلود ماهی نگیرند.
امیدوارم متصدیان امر کمک کنند تا روابط عمومی ها از این رخوت در بیایند.
به امید آن روز

قاسم مصفا
مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان
27 اردیبهشت 1398

  • نویسنده : قاسم مصفا