رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از آغاز ۱۷ طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در گیلان خبر داد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: آغاز طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری استان به منظور جلوگیری از تغییر کاربری زمین های شالیزاری و افزایش بهره وری و بهبود کشت و زرع محصول استراتژیک برنج و بهبود وضعیت کشاورزان در راستای توسعه پایدار در مساحت ۱۷۲۰ هکتار در گیلان آعاز گردید.

علی درجانی گفت: هدف از اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری را احداث شبکه منظم آبیاری و زهکشی، احداث کرتهای منظم هندسی و تسطیح اراضی، احداث ابنیه های فنی وشن ریزی جاده های ساخته شده، احداث شبکه جاده های بین مزارع که با احداث این جاده ها امکان تردد ماشین آلات مختلف کشاورزی به داخل اراضی فراهم آمده و باعث افزایش راندمان کار و کاهش چشمگیر هزینه ها خواهد شد.

وی گفت : این طرح با اعتباری بالغ بر ۲۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی وزارت جهاد کشاورزی در غالب ۱۷ پروژه اجرایی در شهرستان های رشت ، شفت ،تالش ،آستانه ، لنگرود، لاهیجان ، رودسر و صومعه سرا آغاز گردیده است.