معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی گیلان از آغاز بیمه محصولات کشاورزی این استان برای سال زراعی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ خبر داد و افزود: تعرفه های جدید بیمه محصولات کشاورزی در بخش های مختلف از اول مهرماه ابلاغ شده است.

ندای گیلان:پیمان معمارزاده معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی گیلان از آغاز بیمه محصولات کشاورزی این استان برای سال زراعی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ خبر داد و افزود: تعرفه های جدید بیمه محصولات کشاورزی در بخش های مختلف از اول مهرماه ابلاغ شده است.

وی اظهار داشت: شالیکاران، دامداران، چایکاران و غیره برای برخورداری از بیمه زارعی، باغی و دامی و غیره می توانند به دفاتر خدمات بیمه ای “۲۸ دفتر” در شهرستان های مختلف گیلان یا شعب اصلی بانک کشاورزی مراجعه کنند.

معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی گیلان خاطر نشان کرد: افرادی که برای اولین بار برای بیمه گذاری اقدام می کنند باید فتوکپی شناسنامه، کارت ملی، مدارک مربوط به زمین کشاورزی، چایکاری و سایر محصولات باغی، مدارک مربوط به دامداری برای دامداران یا زنبورداری برای زنبوردان به همراه داشته باشند.

وی بیان داشت: افرادی که سال های گذشته از بیمه محصولات کشاورزی برخوردار بوده اند نیازی به ارایه مدارک یاد شده ندارند و تنها می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات بیمه ای یا شعب اصلی بانک کشاورزی درخواست شان را اعلام کنند، مدارک آنها در بیمه گذاری های سال قبل در دسترس است.

معمارزاده با بیان اینکه در سال زراعی ” ۹۹ – ۹۸ “افزون بر ۸۹ هزار نفر در استان گیلان محصولات زراعی، باغی، دامی و غیره را بیمه کردند، اضافه کرد: از این تعداد ۴۵ هزار و ۳۰۰ شالیکار و ۳۰ هزار و ۲۵ چایکار محصولات خود را بیمه کردند.

پارسال ۲۹۸ میلیارد ریال غرامت بابت خسارت به بیمه گذاران محصولات کشاورزی گیلان پرداخت شد و پیش بینی می شود این رقم در سال زراعی جاری به حدود ۴۰۰ میلیارد ریال برسد.