مدیرعامل آب منطقه‌ای گیلان با اشاره به شرایط منابع آبی و تقویم زراعی، گفت: آبگذاری کانال‌های آب کشاورزی استان گیلان در دهه اول اردیبهشت ماه آغاز می شود.

به گزارش ندای گیلان،وحید خرمی در گفتگویی اظهار کرد: با توجه به شرایط منابع آبی و تقویم زراعی جهاد کشاورزی با تصمیم گیری در کمیته منابع و مصارف آب استان گیلان، آبگذاری کانال راست سنگر و فومنات از پنجم اردیبهشت ماه و کانال چپ سد سنگر از نهم اردیبهشت ماه آغاز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه آبگذاری در کانال‌های راست و چپ سد سنگر به مدت ۲۰ روز پیوسته برای نشاکاری مطابق تقویم زراعی خواهد بود، افزود: در ادامه نوبت بندی مطابق روش سال‌های گذشته انجام می‌شود که به موقع اطلاع رسانی خواهد شد.

مدیر عامل آب منطقه‌ای گیلان ادامه داد: شبکه سفید رود شامل فومنات، کانال راست و چپ سنگر بیش از ۱۷۲ هزار هکتار از شالیزارهای استان را آبیاری می‌کنند.