مدیر عامل آب منطقه ای گیلان با اشاره به آغاز رهاسازی آب در کانال های آبیاری ۱۲ اردیبهشت ماه تعیین شده است، گفت: ذخیره آب پشت سد در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است.

به گزارش ندای گیلان از رشت،وحید خرمی گفت: در حال حاضر حجم مخزن سد سفیدرود ۶۶۷ میلیون متر مکعب با متوسط دبی ورودی آب ۱۱۱ متر مکعب بر ثانیه و دبی خروجی ۶ متر مکعب بر ثانیه است.

وی ادامه داد: تا کنون ۶۲ درصد از حجم مخزن سد سفیدرود آبگیری شده و این در حالی است که در مدت مشابه سال‌های گذشته حجم مخزن آن به دلیل بارش‌های خوب به طور کامل آبگیری می‌شد.

خرمی افزود: با توجه به کاهش مخزن آب سد سفید رود و تصمیم کمیته منابع و مصارف آب استان، شروع آبگذاری کانال‌های آبیاری بر اساس تقویم زراعی، کانال‌های تونل آب بر فومنات و کانال راست سد سنگر (مناطق شرقی گیلان) از روز ۱۲ اردیبهشت سال جاری و برای کانال چپ سد سنگر (مناطق مرکزی گیلان) از تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه است.

وی اضافه کرد: مرحله اول آبگذاری کانال‌های آبیاری شبکه سفیدرود جهت نشاء برنج ۱۶ روز به صورت پیوسته می‌باشد و پس از آن نوبت بندی آب به صورت ۸ روز وصل و ۴ روز قطع ادامه دارد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای گیلان درباره وضعیت آبگیری سد مخزنی آیت الله بهجت شهر بیجار نیز، گفت: حجم مخزن این سد در حال حاضر ۱۰۴ میلیون متر مکعب معادل ۹۹ درصد آبگیری و دبی ورودی آن ۳ متر مکعب بر ثانیه و دبی خروجی آن ۵ متر مکعب بر ثانیه است.

وی با بیان اینکه کشاورزان با رعایت تقویم زراعی و توصیه‌های فنی سازمان جهاد کشاورزی استان با توجه به وضعیت موجود منابع آب و اعلام زمان آغاز آبگذاری، نسبت به خزانه گیری برنج با منابع آبی در دسترس خویش اقدام و همزمان با آغاز آبگذاری در تاریخ‌های اعلام شده فرآیند نشاء را به انجام برسانند.