رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: شیب کاهشی فرزندآوری در گیلان از ۱۰ درصد به ۶ درصد رسید.

به گزارش ندای گیلان از رشت،محمد تقی آشوبی در سیزدهمین نشست قرارگاه دانشگاهی جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گیلان با اشاره به شناسایی و حمایت بیمه‌ای ۴ هزار زوج نابارور در استان، گفت: شیب کاهش موالید در گیلان ملایم شده و آمار فرزند آوری رو به رشد است.

وی با تاکید برتهیه طرح پژوهشی، تحقیقاتی ونتایج حمایت بیمه‌ای و درمانی از زوج‌های نابارور افزود: براساس آمار‌ها روند فرزندآوری پارسال ۱۰ درصد بود، اما این آمار در سال ۱۴۰۲ با شیب ملایم به ۶ درصد رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه باید از ظرفیت همه رسانه‌ها برای تبیین جوانی جمعیت کشور بهره گرفت، تأمین تجهیزات مرتبط با فرزندآوری یکی از الزامات حمایتی دانشگاه و نظام سلامت در حوزه جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، است.