رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر رشت گفت: همه بازدیدها و جلسات در خصوص سراوان هیچ است تا زمانی که مبالغ مورد نیاز آن تامین گردد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر  در مورد آخرین وضعیت زباله سوز سراوان اظهار کرد: رقمی که برای احداث کارخانه زباله سوز نیاز داریم، بالغ بر ۴۰ میلیون دلار است که از این رقم، ۱۳ میلیون دلار سهم تی تی اس است و مابقی که رقمی معادل ۲۷ میلیون دلار است سهم ما است و تا کنون چیزی حدود ۸ میلیون دلار پرداخت شده  و  پیشرفت فیزیکی کل پروژه کمتر از ۱۳ درصد است.

وی افزود:علاوه بر تامین مبالغ ارزی کارخانه زباله سوز، برای ساخت ۱۳ نوع سازه مرتبط هم به میلیارد ها تومان احتیاج داریم که به تفکیک پیش بینی و ارزیابی شده است.
رضویان در ادامه گفت: هر آنچه که در مورد سراوان گفته می شود، این بازدیدها و جلسات متعدد همه اش هیچ است تا زمانی که این مبالغ تامین گردد.
وی ادامه داد: تا زمانی که از ۲۷ میلیون دلارِ سهم مان، ۲۰ میلیون دیگر  را روی میز نداشته باشیم در حقیقت هرچه که به مردم می گوییم عملیاتی نیست.
عضو شورای شهر رشت با اشاره به قرارداد پروژه گفت: در متن قراداد آمده است که استانداری گیلان متعهد به تامین  مبالغ ارزی قرارداد است.
رضویان یادآور شد: پیرو مصوبه ۶ شهریور ۹۲ این قرارداد به تائید استاندار وقت گیلان  نیز رسیده است.
عضو شورای شهر رشت در ادامه گفت: آیا با احداث زباله سوز کار تمام شده است؟ خیر زباله سوز اگر هم نصب شود برای زباله های گذشته نیست. فرض کنیم زباله سوز هم نصب شد. از سوختن زباله ها خاکستری به نام اَش به وجود می آید که میبایست به مرکز دفن زباله های صنعتی منتقل شود.
رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر در انتها گفت: واقعیت مسئله سراوان مسائلی است که بدان اشاره داشتم نه بازدیدها و جلسات،  واقعیت این است که رشت  در معرض خطر است و مخاطره رشت یعنی مخاطره  گیلان  و این در کشور باید جا بیافتد که  عدم حل مسئله  سراوان  حیثیت ایران در تالاب  بین المللی انزلی را به خطر می اندازد.