عضو شورای شهر رشت با اشاره به اينكه اولويت برای من انتخاب شهرداري بومي است تاکید کرد:يک شهردار بومي مي تواند پاسخگوي عملكرد و نمره اي باشد كه در مدت مديريت شهرداري خود كسب كرده است.

فرهام زاهد در گفتگو با خبرنگار ندای گیلان از رشت با اشاره به معیارهای انتخاب شهردار رشت توسط اعضای شورا اظهار داشت:مرتبط بودن رشته شهردار در خصوص مديريت شهري،سابقه كافي ،بومي بودن و آشنا به مسائل جفرافيايي و محلي شهر رشت از جمله مواردي است كه در انتخاب يك شهردار نياز به توجه بيشتري دارد.
عضو شورای شهر رشت افزود:شجاعت شهردار در خصوص موانع ها ،جذب سرمايه گذار ، ارتباط سازنده توام با گفتگو و پذيرش نظر نظارتي شورا از ديگر شاخص هايي محسوب مي شود كه در انتخاب يك شهردار بايد لحاظ گردد.
عضو کمیسیون توسعه و عمران شهری شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اينكه اولويت برای من انتخاب شهرداري بومي است تاکید کرد:يک شهردار بومي مي تواند پاسخگوي عملكرد و نمره اي باشد كه در مدت مديريت شهرداري خود كسب كرده است.
زاهد با بیان اینکه در شوراي پنجم در حال حاضر ٣٣ نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند گفت: هر عضو شورا به ٥ نفر راي مي دهند كه جمعا ٥٥ راي داده مي شود و در نتيجه ٥ نفر از كساني كه بالاترين راي را داشتند مورد بررسي قرار مي گيرند.
عضو شورای شهر رشت با اشاره به مشکلات و معضلات شهر رشت اصلاح روند و نگاه به پروژه هاي عمراني و پرداخت حقوق پرسنل را از اولویت های شهردار آینده شهر رشت عنوان کرد و ادامه داد: نياز است که شهردار منتخب برخي از اين مشكلات را در اولويت كارهاي خود قرار دهد.
وی با تاکید بر اینکه  بايد شهر رشت را به جايگاه قبلي خود بازگردانيم خاطرنشان کرد:در حال حاضر با مشكلاتي همچون ترافيک ،ساماندهي روخانه ها، جمع آوري آب هاي سطحي و همچنين جذب سرمايه گذار روبرو هستيم كه نياز است در سريع ترين زمان به آن ها رسيدگي شود.
زاهد كاهش التهاب در بین نيروهايي كه در بدنه شهرداري در حال فعاليت هستند را از دیگر اولویت های مدیریت شهری در آینده عنوان کرد و بیان داشت: از عملكرد همين نيروهاست كه ما در نهايت به شهرداري و بدنه آن نمره مي دهيم.
عضو کمیسیون توسعه و عمران شهری شورای اسلامی شهر رشت ادامه داد:نيرو بايد آرامش لازم را داشته تا بتواند درصد كارايي بالاتري داشته باشد
زاهد با تاکید بر لزوم قدرت تعامل شهردار در بكارگيري تمامي نيروهاي استان گفت:رشت نگين استان است و در شرايط مطلوبي به سر نمي برد و زماني جايگاه استان بالا مي رود كه رشت لحظه به لحظه به سوي پيشرفت حركت كند و در اين راه بايد از تمامي ظرفيت ها از جمله نمايندگان مجلس شوراي اسلامي استفاده شود.
وي در انتها بيان داشت:بدون شک با تعامل بين شهردار و شورا بسياري از مشكلات حل خواهد شد.