عضو شورای شهر رشت گفت:استفاده از گیاهان بومی، پس از ظرفیت سنجی و شناسایی لازم در بهبود وضعیت پوشش گیاهی شهری استفاده گردد و طبق اعلام نظر کارشناسان فنی حتما ساماندهی بر اساس پایه های علمی، محلی و گیاه مردم شناسی صورت پذیرد.

به گزارش ندای گیلان، عاقل منش عضو شورای شهر رشت بیان داشت:هماهنگی بین بخشی، تبادل افکار، هم افزایی فکری و هم اندیشی با توجه به جایگاه بالای شورا گامی موثر جهت داشتن شهری سالم خواهد بود.
وی افزود: استفاده از گیاهان بومی، پس از ظرفیت سنجی و شناسایی لازم در بهبود وضعیت پوشش گیاهی شهری استفاده گردد و طبق اعلام نظر کارشناسان فنی حتما ساماندهی بر اساس پایه های علمی، محلی و گیاه مردم شناسی صورت پذیرد.
شیرزاد رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و عضو حاضر در کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری اظهار داشت:اصلاح در وضعیت خودروهای فرسوده (سبک) شهرداری که از منابع آلوده کننده هوای پاک هستند و نیز راه اندازی ایستگاه دوچرخه شهری گامهایی موثر در کاهش آلاینده ها میباشد.
شریعتی از مشاورین حاضر در کمیسیون ضمن تبریک روز ملی هوای پاک اظهار داشت: طبق سنجش هوای اطراف پمپ بنزینها، میزان آلودگی هوای آن، و به تبع آن میزان ذرات معلق و آلاینده های سمی چندین برابر جاهای دیگر است.
وی افزود: بر اساس اندازه گیری با دستگاههای مجاز مساله آلودگی صوتی، گیاهان جاذب آلودگی صوتی، مورد ارزیابی قرار گرفته است و پیشنهاداتی را که حاصل تحقیقات و پژوهشهای علمی میباشد در خصوص گونه های مختلف گیاهی، اقلیم، خاک و همچنین گیاهان جاذب آلودگی صوتی جهت ارایه در اختیار داریم.
شمشادی از دیگر مشاورین حاضر در جلسه بیان داشت: در خصوص تنویر افکار عمومی و هر چه اجرایی تر شدن راهکاری علمی و عملی برای کاهش آلودگی هوا می باید مسئولین بویژه جناب آقای استاندار، مدیران دیگر دستگاههای دولتی در صف مقدم حضور داشته و کارها با شتابی هر چه بیشتر و با رویکردی اجرایی باشد نه نمادین و نمایشی
وی در ادامه افزود:از طرفی، در این بین مدیران مدارس رسالتی دو چندان داشته و می باید گامهایی موثرتر در جهت آموزش دانش آموزان بردارند.و ما نیز بعنوان انجمن های مردم نهاد از هیچ تلاشی دریغ نکرده و با همه امکانات مانند گذشته در کنار این عزیزان خواهیم بود.