محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز بار دیگر برای هواخوری به بالکن هتل کوبورگ آمد و چند کلمه ای با خبرنگاران صحبت کرد.

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان صبح امروز پس از مذاکره با همتای آمریکایی خود که به گفته منابع آمریکایی موگرینی نیز در این دیدار حضور داشته است در بالکن هتل ظاهر شد و در پاسخ به خبرنگاران که به او گفتند چرا پایین نمی‌آیید؟ گفت: من فقط برای هوا‌خوری چند دقیقه ای بیرون‌امدم.
ظریف در پاسخ به خبرنگاری ژاپنی که پرسید مذاکرات تا پایان هفته میلادی به طول می‌انجامد گفت: به نظر این طور است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر که پرسید امروز توافق می‌شود؟ گفت: بعید است.
داوود محمدنیا، حسین فریدون و سید عباس عراقچی در بالکن همراه ظریف بودند. به گزارش ایسنا، امروز رفت و آمدهای ظریف و همراهانش به بالکن افزایش یافته و او به فاصله کمی دوباره به همراه علی‌اکبر صالحی به بالکن آمد و گفت: اصلش را آوردم.
ظریف مجددا در برابر سوالات خبرنگاران قرار گرفت. وی در پاسخ به این پرسش که مهمترین موضوعات باقی مانده چیست؟ گفت: رسیدن به “بله” برای موضوعات مهم. عکس های مهدی قاسمی عکاس ایسنا و سیامک ابراهیمی عکاس تسنیم از هواخوری مذاکره کنندگان را در زیر می بینید.
هتل کوبورگ بالکن (1) هتل کوبورگ بالکن (2) هتل کوبورگ بالکن (3) هتل کوبورگ بالکن (4) هتل کوبورگ بالکن (5) هتل کوبورگ بالکن (6) هتل کوبورگ بالکن (7) هتل کوبورگ بالکن (8) هتل کوبورگ بالکن (9) هتل کوبورگ بالکن (10) هتل کوبورگ بالکن (11) هتل کوبورگ بالکن (12) هتل کوبورگ بالکن (13) هتل کوبورگ بالکن (14) هتل کوبورگ بالکن (15) هتل کوبورگ بالکن (16) هتل کوبورگ بالکن (17)