معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب گیلان گفت: طرح فاضلاب شهر رشت برای تکمیل به بیش از ۴۴ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب گیلان گفت : طرح فاضلاب شهر رشت با ۲ هزار و ۳۶۸ میلیارد ریال هزینه، ۵۷ درصد پیشرفت کار دارد.

علیرضا غیاثی با بیان اینکه برای تکمیل این طرح، به بیش از ۴۴ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است، افزود: بر اساس برنامه ریزی‌ها و پیش بینی‌های انجام شده، با تکمیل و بهره برداری این طرح تا ۵ سال آینده، ۸۳۷ هزار نفر از جمعیت شهر رشت از شبکه بهداشتی فاضلاب برخوردار می‌شوند.

وی با اشاره به نصب تاسیسات ۴۵۰ کیلومتر خطوط اصلی و فرعی و ۵ هزار و ۱۵۰ فقره انشعاب بهداشتی تاکنون، اضافه کرد: با تکمیل این طرح، ۸۷۴ کیلومتر شبکه فاضلاب و ۳۲ تلمبه خانه به بهره برداری خواهد رسید و ظرفیت این تصفیه خانه به ۶۳ هزار مترمکعب فاضلاب را در شبانه روز خواهد رسید.

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب گیلان با اشاره به شروع نصب تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب شهر رشت از سال ۶۹، افزود: در ابتدا محدوده این طرح بین دو رودخانه زرجوب و گوهررود بود، اما با اختصاص اعتبارات بانک جهانی در سال ۸۵، محدوده شرق و غرب شهر رشت هم در دستور کار قرار گرفت.

علیرضا غیاثی افزود: پیش بینی می‌شود در صورت تخصیص اعتبار، این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ تکمیل و به بهره برداری برسد.