ندای گیلان:صبح امروز پروژه تقویت شبکه برق بخش پره سر به صورت متمرکز در روستای لفارود مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش ندای گیلان از رضوانشهر، صبح امروز پروژه تقویت شبکه برق بخش پره سر به صورت متمرکز در روستای لفارود مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.

این طرح شامل نصب 5 دستگاه ترانسفورماتور به میزان ظرفیت 600 کیلو ولت آمپر، احداث 630 متر خط فشار متوسط هوائی و 1600 متر خط فشار ضعیف زمینی و هوائی که با اعتباری بالغ بر دو میلیاردو 300  میلیون ریال به بهره برداری رسید.