از صادر كنندگان لاهيجاني كه در شرايط كنوني اقتصادي كشور توانستند صادر كننده نمونه استاني شوند و باعث شكوفايي اقتصادي كشور مي شوند، قدرداني مي نمايم

به گزارش خبرنگار ندای گیلان از لاهیجان،رييس شوراي اسلامي استان گيلان و شوراي اسلامي شهر لاهيجان در مراسم تجليل از كارگران این شهرستان گفت: از صادر كنندگان لاهيجاني كه در شرايط كنوني اقتصادي كشور توانستند صادر كننده نمونه استاني شوند و باعث شكوفايي اقتصادي كشور مي شوند، قدرداني مي نمايم.

خدايگاني افزود: متأسفانه بيشترين مراجعات مردمي به شورا جهت اشتغال است. براي حل مشكل اشتغال در لاهيجان به كمك تيم مديريت شهري با افكار جمعي و نظارت اعضاي محترم ، در حال برنامه ريزي و مطالعه ايجاد اماكن جديد توريستي و تفريحي هستيم تا مدت اقامت گردشگر در شهر افزايش پيدا كند و از اين راه بتوانيم براي جوانان شهر ايجاد اشتغال نماييم.