سازمان برنامه و بودجه كشور از تغییر زمان واریز یارانه معیشتی مرداده ماه به حساب سرپرستارن خانوار خبر داد.

به گزارش ندای گیلان، مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، اگرچه این یارانه همواره دهم هر ماه پرداخت می‌شد اما به دلیل تقارن این روز با تعطیلی روز جمعه، این یارانه همچون ماه گذشته، یک روز زودتر به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
گفتنی است مبلغ ای یارانه همانند دوره‌های قبل به ازای هر نفر ۵۵ هزارتومان خواهد بود و خانواده‌های دو نفره ۱۰۳ هزارتومان، خانواده‌های سه نفره، ۱۳۸ هزارتومان، خانواده‌های چهارنفره ۱۷۲ هزارتومان، خانواده‌های ۵ نفره و بیشتر ۲۰۵ هزارتومان یارانه معیشتی دریافت می‌کنند.