به گزارش خبرنگار ندای گیلان از رشت،لیست پروازهای خروجی داخلی امروز شنبه ۱۰ فروردین فرودگاه سردار جنگل به شرح زیر است: زمان برنامه ای ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت کانتر تاریخ و زمان واقعی هواپیما شنبه ۱۰:۴۵ سپهران SHI4328 عسلویه پرواز كرد ۵, ۶ ۱۳۹۸-۰۱-۱۰ ۱۰:۵۵ MD82 شنبه ۱۱:۵۰ آسمان IRC3941 شیراز دريافت كارت پرواز […]

به گزارش خبرنگار ندای گیلان از رشت،لیست پروازهای خروجی داخلی امروز شنبه 10 فروردین فرودگاه سردار جنگل به شرح زیر است:

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مقصد
وضعیت
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
شنبه 10:45 سپهران SHI4328 عسلویه پرواز كرد 5, 6 1398-01-10 10:55 MD82
شنبه 11:50 آسمان IRC3941 شیراز دريافت كارت پرواز 7, 8 100
شنبه 12:30 ایران ايرتور IRB974 کیش دريافت كارت پرواز 1, 2 MD82
شنبه 18:30 ایران ايرتور IRB905 مشهد طبق برنامه MD82
شنبه 19:45 آسمان IRC845 تهران طبق برنامه ATR-72-500
شنبه 21:40 ایران ایر IRA3332 تهران باطل شد ATR-72-500
یکشنبه 08:50 ایران ایر IRA3450 اصفهان طبق برنامه ATR-72-500
یکشنبه 11:45 آسمان IRC647 بندرعباس طبق برنامه A320
یکشنبه 12:00 کیش KIS7137 کیش طبق برنامه 100
یکشنبه 12:30 ایران ايرتور IRB905 مشهد طبق برنامه MD82
یکشنبه 13:30 ایران ایر IRA3330 تهران طبق برنامه ATR-72-500
یکشنبه 16:20 ایران ایر IRA3497 اهواز طبق برنامه ATR-72-500
یکشنبه 16:30 ایران ايرتور IRB8023 مشهد طبق برنامه MD82
یکشنبه 18:25 آسمان IRC845 تهران طبق برنامه ATR-72-500
یکشنبه 21:45 ایران ایر IRA3332 تهران طبق برنامه ATR-72-500

 

لیست پروازهای ورودی داخلی امروز شنبه 10 فروردین فرودگاه سردار جنگل به شرح زیر است:
زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مبدا
وضعیت
زمان واقعی
هواپیما
شنبه 09:55 سپهران SHI4329 عسلویه نشست | پایان دریافت بار 10:00:00 MD82
شنبه 11:20 آسمان IRC3940 شیراز اعلام ورود 12:05:00 100
شنبه 11:30 ایران ايرتور IRB904 مشهد اعلام ورود 12:00:00 MD82
شنبه 17:30 ایران ايرتور IRB975 کیش طبق برنامه MD82
شنبه 19:15 آسمان IRC844 تهران طبق برنامه ATR-72-500
شنبه 21:05 ایران ایر IRA3333 تهران باطل شد ATR-72-500
یکشنبه 08:15 ایران ایر IRA3331 تهران طبق برنامه ATR-72-500
یکشنبه 11:00 کیش KIS7136 کیش طبق برنامه 100
یکشنبه 11:00 آسمان IRC646 بندرعباس طبق برنامه A320
یکشنبه 11:30 ایران ايرتور IRB904 مشهد طبق برنامه MD82
یکشنبه 12:55 ایران ایر IRA3451 اصفهان طبق برنامه ATR-72-500
یکشنبه 15:30 ایران ايرتور IRB8022 مشهد طبق برنامه MD82
یکشنبه 15:45 ایران ایر IRA3333 تهران طبق برنامه ATR-72-500
یکشنبه 17:55 آسمان IRC844 تهران طبق برنامه ATR-72-500
یکشنبه 21:10 ایران ایر IRA3496 اهواز طبق برنامه ATR-72-500
———