ندای گیلان:هادی حق شناس  درخصوص مهمترین مشکل نظام بانکی کشور در شرایط کنونی اظهار داشت: تسهیلات پرداختی بانکها بیش از منابع و سرمایه آنهاست و این موضوع به این معنی است که اکثر بانکها ورشکسته‌اند. وی با بیان اینکه بانکها به منابع دولت وابسته‌اند؛ افزود: راهکار این موضوع تنها بنگاه داری نیست اما بانکها برای […]

ندای گیلان:هادی حق شناس  درخصوص مهمترین مشکل نظام بانکی کشور در شرایط کنونی اظهار داشت: تسهیلات پرداختی بانکها بیش از منابع و سرمایه آنهاست و این موضوع به این معنی است که اکثر بانکها ورشکسته‌اند.

وی با بیان اینکه بانکها به منابع دولت وابسته‌اند؛ افزود: راهکار این موضوع تنها بنگاه داری نیست اما بانکها برای حفظ ارزش پول به سراغ خرید دارایی رفته‌اند و همین موضوع باعث شده تا میزان نقدینگی بانکها کاسته شود.

حق شناس با بیان اینکه نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده های بانکی صد در صد شده است؛ گفت: دولت یازدهم به افزایش سرمایه در گردش واحد‌ها پرداخته است و تسهیلات بانکی به نوعی تقسیم بندی شده است که بخش‌های اقتصادی بتوانند برای توسعه فعالیت‌های خود از آن استفاده کنند، البته تداوم حرکت در این مسیر می‌تواند به رونق تولید منجر می‌شود اما نکته حایز اهمیت افزایش حجم اعتبارات به درخواست‌کنندگان تسهیلات است.

وی تصریح کرد: به‌رغم وجود درخواست‌های متعدد، سیستم بانکی نمی‌تواند به همه آنها پاسخ دهد. از این رو دولت قصد افزایش صادرات غیر نفتی و رونق تولید را دارد و باید تسهیلات بانکی به بخش‌های واقعی اقتصاد و به خصوص واحد‌های صنعتی تزریق شود./ایلنا