بایگانی‌ها چهاربانده شدن محور ارتباطی سراوان-سنگر و کوچصفهان-لشت نشا به زیباکنار | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
دستور موافقت آغاز عملیات چهاربانده شدن محور ارتباطی سراوان-سنگر و کوچصفهان-لشت نشا به زیباکنار  13 اکتبر 2018
با پیگیری محمدصادق حسنی محقق شد؛

دستور موافقت آغاز عملیات چهاربانده شدن محور ارتباطی سراوان-سنگر و کوچصفهان-لشت نشا به زیباکنار 

با پیگیری محمدصادق حسنی ،دستور موافقت آغاز عملیات چهاربانده شدن محور ارتباطی سراوان-سنگر و کوچصفهان-لشت نشا به زیباکنار محقق شد.