نام های پرتکرار ایرانی
اسم های مذهبی در سال ۹۹ پیشتاز شدند/حدود یک سوم ازدواج ها به طلاق منتهی می شود! 01 دی 1399
آمارهای مهم ثبت احوال:

اسم های مذهبی در سال ۹۹ پیشتاز شدند/حدود یک سوم ازدواج ها به طلاق منتهی می شود!

طی 7 ماهه سالجاری ۳۰۷ هزار و ۳۴۹ واقعه ازدواج و ۹۹ هزار و ۶۷۹ طلاق به ثبت رسیده است و نام های مذهبی پیشتازی بیشتری داشته اند که می تواند نشان دهنده کاهش تمایل خانواده های غیر مذهبی به فرزندآوری به نسبت گذشته باشد.