بایگانی‌ها رئیس بهزیستی شهرستان شفت | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
آسیب پذیری خانواده دارای افرادمعتاد/افرادمعتادازبدنه جامعه جداشدند 25 ژوئن 2015

آسیب پذیری خانواده دارای افرادمعتاد/افرادمعتادازبدنه جامعه جداشدند

رئیس بهزیستی شهرستان شفت گفت :خانواده بیماران دارای اعتیاد اسیب پذیر ترین قشر جامعه هستند.