8 هکتار از اراضی ملی منطقه جوکندان تالش که توسط تعدادی سودجو با سیم خاردار محصور شده بود،رفع تصرف شد.

به گزارش ندای گیلان،این اراضی که توسط تعدادی سودجو با سیم خاردار محصور شده بود در اجرای دستور قضایی با حضور یگان های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و فرماندهی انتظامی شهرستان تالش آزاد شد .

با دستور قضایی اباصلت جهانگیری دادستان عمومی و انقلاب تالش، 8/1 هکتار از اراضی ملی در محدوده تالاب حفاظت شده منطقه جوکندان تالش رفع تصرف شد .

این اراضی که توسط تعدادی سودجو با سیم خاردار محصور شده بود در اجرای دستور قضایی با حضور یگان های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و فرماندهی انتظامی شهرستان تالش آزاد شد .

دادستان عمومی و انقلاب تالش در این رابطه و با هشدار به سودجویان اراضی ملی و منابع طبیعی گفت:نظر به تاکیدات رئیس کل دادگستری استان در حفظ حقوق بیت المال و همچنین عزم جزم دستگاه قضایی در برخورد با دست اندازان به اراضی ملی و منابع طبیعی، دادگستری تالش نیز با حساسیت بسیار زیادی در جهت صیانت از طبیعت بکر خدادادی این منطقه تلاش نموده و در چارچوب قانون بدون اغماض با هرگونه تغییر کاربری و تصرف اراضی برخورد می نماید.