40 واحد صنفی متخلف در یک ماه گذشته در شهرستان ماسال شناسایی و پلمب شد.

به گزارش ندای گیلان ،سرهنگ ارحام عفت دوست، فرمانده انتظامی ماسال گفت: در راستای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با اصناف متخلف، ماموران پلیس امنیت عمومی در یک ماهه گذشته ۳۰۰ واحد صنفی را در این شهرستان به صورت محسوس و نامحسوس بازدید کردند.

او افزود: در این بازدید‌ها ۴۰ واحد صنفی متخلف به علت نداشتن پروانه کسب و عدم رعایت مقررات و قوانین صنفی پلمب شدند.

فرمانده انتظامی ماسال با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح رعایت قانون در بازار است، تصریح کرد: برابر ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی با متخلفان برخورد شده است.