عباس عبدالله زاده کودک ۱۲ ساله ی سرطانی مبتلا به “نوروبلاسم” یک آرزو دارد و می خواهد پلیس شود. به همت نیروی انتظامی اهواز و یک انجمن خیریه، عباس برای یک روز به آرزویش رسید. عباس عبدالله زاده کودک ۱۲ساله سرطانی مبتلا به “نوروبلاسم” یک آرزو دارد و میخواهد پلیس شود به همت نیروی انتظامی […]

عباس عبدالله زاده کودک ۱۲ ساله ی سرطانی مبتلا به “نوروبلاسم” یک آرزو دارد و می خواهد پلیس شود. به همت نیروی انتظامی اهواز و یک انجمن خیریه، عباس برای یک روز به آرزویش رسید.

عباس عبدالله زاده کودک ۱۲ساله سرطانی مبتلا به “نوروبلاسم” یک آرزو دارد و میخواهد پلیس شود به همت نیروی انتظامی اهواز و یک انجمن خیریه ، عباس برای یک روز به آرزویش رسید.
دو سال پیش مؤسسه «برآورده کننده یک آرزو»، در ایالت متحده آمریکا شرایطی را فراهم کرد تا پسر بچه مبتلا به سرطان که آرزو داشت بتمن شود را در فضایی بازسازی شده در خیابان های سانفرانسیکو به آرزویش برساند.
30148_519.jpg (400×506)
این اقدام که با همکاری بیش از ۱۰ هزار نفر از مردم سانفرانسیسکو و کمک پلیس این شهر انجام شد در همه جای دنیا بازتاب مثبتی داشت حالا نیروی انتظامی اهواز هم در اقدامی مشابه یک کودک سرطانی را به آرزویش رساند که شایسته تحسین است.

آرزوی پسر سرطانی توسط پلیس اهواز برآورده شد

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/11/10/139411101716034267002374.jpg

آرزوی پسر سرطانی توسط پلیس اهواز برآورده شد

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/11/10/139411101716043777002374.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/11/10/139411101716042687002374.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/11/10/139411101716041287002374.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/11/10/139411101716046587002374.jpg

آرزوی پسر سرطانی توسط پلیس اهواز برآورده شد

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/11/10/139411101716032397002374.jpg