رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: تاکنون ۲۳۳ هزار هکتار از 238 هزار هکتار شالیزارهای گیلان برداشت شده است که از این میزان 180 هزار هکتار به صورت مکانیزه صورت گرفته است.

به گزارش ندای گیلان ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از برداشت ۱۸۰ هزار هکتار از شالیزارهای استان به روش مکانیزه خبر داد.

مسعود الماسی افزود: تاکنون برداشت ۲۳۳ هزار هکتار از شالیزاهای گیلان انجام شد که از این میزان ۱۸۰ هزار هکتار به روش مکانیزه برداشت شده است.

وی با بیان اینکه در سال زراعی گذشته ۱۶۱ هزار هکتار اراضی شالیکاری گیلان با “کمباین” برداشت شد، اظهار داشت : سال زراعی گذشته در این زمان ۹۹ درصد از شالیزاری استان معادل ۲۳۶ هزار هکتار برداشت شده بود اما امسال بارندگی های سنگین کار برداشت را اندکی با تاخیر مواجه کرد.

وی اظهار داشت: کاهش هزینه تمام شده قیمت برنج سفید، سرعت عملیات برداشت، راحتی انجام کار و جلوگیری از ضایعات ناشی از طولانی بودن زمان برداشت در شرایط سنتی از فواید بهره گیری از شیوه مکانیزه در برداشت برنج است.

ایرنا