به گزارش ندای گیلان از نجف اشرف،عاشقان و محبان اهل بیت از سراسر جهان خود را به عراق رسانده اند تا با پای پیاده مسیر نجف تا کربلا را طی کرده و  

به گزارش ندای گیلان از نجف اشرف،عاشقان و محبان اهل بیت از سراسر جهان خود را به عراق رسانده اند تا با پای پیاده مسیر نجف تا کربلا را طی کرده و