کشاورز با بیان اینکه کلنگ این بیمارستان ماه آینده به زمین زده میشوداظهار کرد:ان بیمارستان در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع وبا زیربنا ۱۲۰۰ مترمربع در چهار طبقه ساخته می شود.

حجت السلام محمود کشاورز امام جمعه چابکسر گفت و گو با ندای گیلان با بیان اینکه  انجمن خیریه سلامت در چابکسر تشکیل شد گفت:در نشستی مشترک با حضور همه ی اعضاء شورای انجمن انتخاب شدند .

وی با اشاره به این که برای احداث بیمارستان جدیدالاحداث چابکسر تمهیدات لازم اندیشیده شده است تصریح کرد تا کنکون بالغ بر دو میلیارد تومان توسط خیرین جمع آوری شده واین روند ادامه دارد .

کشاورز با بیان اینکه کلنگ این بیمارستان ماه آینده به زمین زده میشوداظهار کرد:ان بیمارستان در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع وبا زیربنا ۱۲۰۰ مترمربع در چهار طبقه ساخته می شود.

امام جمعه چابکسر گفت: احداث بیمارستان در چابکسر از خواسته های بحق مردم است و ساخت این بیمارستان به پیشنهاد امام جمعه چابکسر وتوسط خیرین انجام میشود میشود واکسی در این زمینه دخالت ندارد واز مردم و خیرین تشکر میشود.