رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه صاحبان ۱۵۰ کارخانه چای در گیلان و مازندران ۳۸ هزار تن برگ سبز چای به ارزش ۱۷۴ میلیارد تومان از چایکاران گیلان و مازندران خریداری اند، گفت:از این میزان برگ سبز چای خریداری شده ۸ هزار و ۴۰۰ تن چای خشک تولید شد.

به گزارش ندای گیلان،حبیب جهانساز ، رئیس سازمان چای کشور در بازدید از کارخانجات چای سیاهکل گفت: صاحبان ۱۵۰ کارخانه چای در گیلان و مازندران ۳۸ هزار تن برگ سبز چای به ارزش ۱۷۴ میلیارد تومان از چایکاران گیلان و مازندران خریداری اند.

وی  افزود: از این میزان برگ سبز چای خریداری شده ۸ هزار و ۴۰۰ تن چای خشک تولید شد.

رئیس سازمان چای کشور گفت: امسال قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک با بیش از ۲۷ درصد افزایش ۴۶ هزار ریال و درجه ۲ با ۵۰ درصد افزایش ۳۳ هزار ریال تعیین شده است.

حبیب جهانساز با بیان اینکه برگ سبز چای در ۳ مرحله بهاره، تابستانه و پائیزه برداشت می‌شود، افزود: گیلان و مازندران ۲۵ هزار هکتار باغ چای و ۵۰ هزار خانوار چایکار دارد.

وی تصریح کرد: ۹۰ درصد چای کشور در گیلان تولید می‌شود.