برنامه پرواز‌های امروز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت اعلام شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،بر اساس اعلام روابط عمومی فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت پرواز‌های ورودی این فرودگاه بدین شرح است:

پرواز شمارۀ ۳۳۳۱ / هواپیمایی ایران ایر / تهران – رشت / ساعت ورود ۰۸:۲۵

پرواز شمارۀ ۹۰۵ / هواپیمایی ایرتور / مشهد – رشت / ساعت ورود ۱۲:۰۰

پرواز شمارۀ ۳۳۱۴ / هواپیمایی ایران ایر / تبریز – رشت / ساعت ورود ۱۲:۰۵

پرواز‌های خروجی امروز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت بدین شرح است:

پرواز شمارۀ ۳۳۱۵ / هواپیمایی ایران ایر / رشت – تبریز/ ساعت خروج ۰۸:۵۵

پرواز شمارۀ ۹۰۴ / هواپیمایی ایرتور / رشت – مشهد / ساعت خروج ۱۲:۴۵

پرواز شمارۀ ۳۳۳۰ / هواپیمایی ایران ایر / رشت – تهران / ساعت خروج ۱۲:۳۵