برنامه پرواز‌های امروز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت اعلام شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،بر اساس اعلام روابط عمومی فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت پرواز‌های ورودی این فرودگاه بدین شرح است:

پرواز شمارۀ ۳۳۳۱ / هواپیمایی ایران ایر / تهران – رشت / ساعت ورود ۰۸:۱۵

پرواز شمارۀ ۵۷۰۴ / هواپیمایی آتا / تهران – رشت / ساعت ورود ۱۰:۱۵

پرواز شمارۀ ۶۴۶ / هواپیمایی آسمان / بندرعباس – رشت / ساعت ورود ۱۱:۰۰

پرواز شمارۀ ۶۹۶۲ / هواپیمایی کاسپین / مشهد – رشت / ساعت ورود ۱۱:۱۰

پرواز شمارۀ ۳۹۴۰ / هواپیمایی آسمان / شیراز – رشت / ساعت ورود ۱۲:۳۰

پرواز شمارۀ ۳۴۵۱ / هواپیمایی ایران ایر / اصفهان – رشت / ساعت ورود ۱۲:۴۰

پرواز شمارۀ ۶۲۸۷ / هواپیمایی تابان / مشهد – رشت / ساعت ورود ۱۲:۴۵

پرواز شمارۀ ۲۶۳۳ / هواپیمایی کارون / اهواز – رشت / ساعت ورود ۱۵:۰۰

پرواز‌های خروجی امروز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت بدین شرح است:

پرواز شمارۀ ۳۴۵۰ / هواپیمایی ایران ایر / رشت – اصفهان / ساعت خروج ۰۸:۴۵

پرواز شمارۀ ۵۷۰۵ / هواپیمایی آتا / رشت – تهران / ساعت خروج ۱۱:۰۰

پرواز شمارۀ ۶۴۷ / هواپیمایی آسمان / رشت – بندرعباس / ساعت خروج ۱۱:۴۵

پرواز شمارۀ ۶۹۶۳ / هواپیمایی کاسپین / رشت – مشهد / ساعت خروج ۱۲:۱۰

پرواز شمارۀ ۳۹۴۱ / هواپیمایی آسمان / رشت – شیراز / ساعت خروج ۱۳:۰۰

پرواز شمارۀ ۳۳۳۰ / هواپیمایی ایران ایر / رشت – تهران / ساعت خروج ۱۳:۱۵

پرواز شمارۀ ۶۲۸۸ / هواپیمایی تابان / رشت – مشهد / ساعت خروج ۱۳:۴۵

پرواز شمارۀ ۲۶۳۲ / هواپیمایی کارون / رشت – اهواز / ساعت خروج ۱۵:۳۰