شیخ الاسلامی گفت: فقدان نظارت دقیق در اعطای تسهیلات موجب شده است پدیده ی بیکاری به بیکاران بدهکار تغییر ماهیت دهد، به همین دلیل در سالهای اخیر سیاست ایجاد خوشه های کارآفرینی در جهت افزایش نظارت بر روند اعطای تسهیلات دنبال می شود.

به گزارش ندای گیلان از ماسال،محمد رضا شیخ الاسلامی در دیدار با فرماندار این شهرستان با انتقاد از برخی سیاستهای این صندوق در دولت گذشته، اظهار داشت: فقدان نظارت دقیق در اعطای تسهیلات موجب شده است پدیده ی بیکاری به بیکاران بدهکار تغییر ماهیت دهد، به همین دلیل در سالهای اخیر سیاست ایجاد خوشه های کارآفرینی در جهت افزایش نظارت بر روند اعطای تسهیلات دنبال می شود.

مدیر صندوق کارآفرینی امید گیلان با بیان اینکه موفقیت در بخش کارآفرینی رابطه ی مستقیم با تعامل و همکاری ادارات و دستگاه های گوناگون دارد، افزود: خوشبختانه با همکاری برخی از ادارات و نهادهای استان شاهد بهبود عملکرد صندوق در دوره ی اخیر هستیم که البته امیدواریم با حمایت های دولت و مجلس و افزایش اعتبار این صندوق، شاهد توسعه ی بیش از پیش خدمات این صندوق در راستای ایجاد کارآفرینی و اشتغال در جامعه باشیم.

وی با بیان اینکه این صندوق اولین نهاد دولتی است که در سال جدید نسبت به اعطای وام ازدواج در اسرع وقت اقدام نمود، گفت: صندوق کارآفرینی امید در حال حاضر تسهیلات مناسبی را در زمینه ی ازدواج و وام جهیزیه به عموم جوانان به ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد و ایثارگران اعطاء می کند.