همایش ستاد دیه اداره زندان این شهرستان همراه با ضیافت افطاری به منظور کمک به زندانیان شهرستان تالش برگزار شد.

به گزارش ندای گیلان از تالش، همایش ستاد دیه اداره زندان این شهرستان همراه با  ضیافت افطاری به منظور کمک به زندانیان شهرستان تالش برگزار شد.